WAVE: Série Home Stories

Rodina je něco, co se nás týká všech a také se nás to týká velmi citlivě. Rodina je místem, které ovlivňuje do velké míry náš život, pro někoho je to místo klidu a pohody a pro někoho zase místo častých problémů a konfliktů. Co radí bible do života rodin a jak můžeme my něco doma změnit? A co je to paradox rodiny?