WAVE // Brno patří pod církev Evangelikální společenství Brno. Vedoucí naší mládeže jsou její členové a úzce s ES Brno spolupracujeme.

ES Brno je sbor s asi dvacetiletou tradicí, schází se každou neděli v 9:30 v sále Biskupského gymnázia v Brně na Barvičově ulici. Každou druhou neděli v měsíci je však setkání až v 17:00 na stejném místě. Kromě WAVE také podporuje pěvecký sbor Fusion, pořádá letní english campy, tábory a další akce. V průběhu celého roku organizuje setkání pro manžele, kluby pro menší děti.

S naší církví se snažíme úzce spolupracovat a společně se podílíme na organizace mnoha akcí. Naším cílem je propojit generace v církevním prostředí a pomoci navázat mezigenerační vztahy. Zde se můžete podívat na některé ze zmiňovaných akcí:

Sborový survival

Pro všechny z ES Brno jsme připravili odpolední výlet s úkoly, v našem prostředí zvaný “survival”. Vzniklo několik teamů, kde vždy byli zástupci všech různých generací a v rámci tohoto teamu lidé absolvovali trasu okolo brněnské přehrady a plnili různé úkoly. Na závěr jsme se všichni sešli společně u táborového ohně a občerstvení.

Akce DATEL

Každoročně také pořádáme akci zvanou “DATEL”, kdy teenageři z naší mládeže pomáhají dospělým členům ES Brno tak, že jim v rámci dvou možných volitelných večerů pohlídají jejich malé děti. Rodiče tak mají čas být spolu zase na rande a my máme zážitky a zkušenosti.

Letní tábory

Společně s dalšími se také členové teamu a internisté zapojují do přípravy oblíbených letních týdenních táborů v přírodě. Letos pojedou na tábor z našeho teamu Kuba s Mončou a internistky Anča a Pája. Tábory jsou vždy velmi náročným, ale úžasným týdnem prázdnin, kde především mladší děti zažívají spoustu dobrodružství, zábavy i ponaučení.