Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po tři roky a šest měsíců. A opět se modlil, a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu. List Jakubův 5:16-18

Modlete se prosím za:

  • waveTeam
    • všichni ve waveTeamu jsou dobrovolníci, studenti nebo pracující (nebo obojí), proto je toho často na všechny hodně a pociťujeme únavu a vyčerpání
    • moudré vedení WAVE dál, volba témat na zamyšlení
  • Každého, kdo na WAVE zavítá

Díky za každou modlitbu!!

waveTeam