Co je to WAVE

WAVE // Brno je mládeží křesťanského sboru Evangelikální společenství Brno.
Scházíme se v pátek v 18:00 - jídelna ZŠ Svážná Brno.

WAVE Brno je společenstvím mladých lidí ve věku od 15 do 25 let, otevřené pro všechny, kteří nikdy v církvi nebyli, církve se bojí nebo s ní mají špatné zkušenosti, pro všechny, kteří hledají něco, co jim chybí, pro křesťany, atheisty. Zkrátka pro každého. Na každém setkání máme worshipovou kapelu, zajímavého řečníka a zajímavé téma. Snažíme se dívat na svět skrze moudrost skrytou v knize, která se jmenuje Bible. Svoji víru nikomu nevnucujeme. O co se snažíme, je ukázat, že biblické poselství má význam pro život člověka ve 21. století bez ohledu na to, zda je či není křesťanem.

  • WORSHIP
  • TALKY
  • KOMUNITA
  • AKTUALNÍ TÉMATA

wave team

PRACUJEME NA TOM, ABY WAVE BYLA KOMUNITOU, KDE SE KAŽDÝ SETKÁVÁ S KRISTOVOU LÁSKOU A JE JÍ PROMĚŇOVÁN, AŤ UŽ PŘIJDE S ČÍMKOLI.
Uploaded image

Kubs

Uploaded image

Monis

Uploaded image

Terka

Uploaded image

Anna

Uploaded image

Danny

Uploaded image

Pavlína